Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Aktualności


2019 r.


Równać Szanse w Konarzycach

Tu żyję, to znam, tu działam

czyli mieszkańcy gmin Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo i Wizna wspólnie tworzą książkę o swoim środowisku. Projekt realizowany będzie od maja do września 2019 r. Skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 35 lat, a także - w niektórych dzialaniach - do osób z innych grup wiekowych i zawodowych, którzy będa mogli uczestniczyć w darmowych, krótkich warsztatach dziennikarsko-fotograficzno-plastycznych, co ułatwi rozpoczęcie procesu twórczego... Czytaj dalej...


Równać Szanse w Konarzycach

Konarzyce przyjazne pszczołom

Korzystając z funduszy Fundacji Santander realizujemy projekt, który ma na celu poprawę bioróżnorodności na terenie Konarzyc przez zasadzenie roślin sprzyjających dzikim pszczołom i przygotowanie 50 domków dla owadów pożytecznych. 8 i 26 kwietnia 2019 r. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej i przedszkolaki z Konarzyc zasadzili kilkadziesiąt roślin w klombach przy swojej szkole. Czytaj dalej o projekcie...


Równać szanse w Konarzycach

Drużyna Książki w Konarzycach

Ruszyliśmy z projektem "Drużyna Książki" w Konarzycach! Projekt ten, opracowany przez naszą Fundację, ma na celu kreowanie potrzeby i wyrobienie nawyku czytania książek zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. 2 kwietnia 2019 r. pierwsze książki trafiły już do 65 uczniów z 8 drużyn z klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Konarzycach. Życzymy powodzenia wszystkim czytelnikom. Niech zwyciężą najlepsi! Więcej informacji o "Drużynie Książki" można przeczytać na stronie Czytaj dalej o projekcie...


Różne owady na czosnku

Cykl artykułów o dzikich pszczołach

We współpracy z Wydawnictwem BioDar przygotowaliśmy cykl artykułów nt. dzikich pszczół - ich biologii, roślin pokarmowych, miejsc gniazdowania i sposobów ochrony. Artykuły te zostały opublikowane na portalu "Zielony Ogródek" ... Czytaj dalej...


Równać Szanse w Konarzycach

Równać Szanse w Konarzycach

Nowy semestr przywitał nas iście zimowo. Choć śnieg zasypał wiele dróg, nas to nie powstrzyma od działań. Przygotowujemy się do realizacji projektu z młodzieżą z Konarzyc i z okolicznych miejscowości z gminy Łomża, w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2018" prowadzonego w całej Polsce przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży... Czytaj dalej...


2018 r.


Już zaczynam mówić po angielsku 1

Już zaczynam mówić... po angielsku!

Wydaliśmy pierwszą książeczkę dla dzieci mającą pomóc w nauce języka angielskiego. Książeczka została rozdana przedszkolakom z grupy 3- i 4-latków przy SP w Konarzycach podczas zakończenia roku szkolnego. Mamy nadzieję, że takie działanie pomoże najmłodszym i ich rodzicom również we własnych domach bawić się „po angielsku”. Publikacja „Już zaczynam mówić... po angielsku” adresowana jest głównie do najmłodszych dzieci, aby... Czytaj dalej...


Zajęcia o dzikich zapylaczach

Uczniowie SP w Konarzycach poznali dzikie pszczoły

20 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Konarzycach przeprowadziliśmy cykl spotkań na temat dzikich zapylaczy. Najpierw z tematyką tą zapoznali się ... Czytaj dalej...


Współpraca z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od 12 kwietnia 2018 r. współpracujemy z Ogrodem Botanicznym UJ w zakresie badań nad biologią i ochroną dziko żyjących pszczół. Prace badawcze i ochrona dotyczą w szczególności pszczół porobnicowatych (m.in. porobnicy włochatki Anthophora plumipes) i pszczół miesiarkowatych (m.in. miesiarek Megachile, murarek Osmia, nożycówek Chelostoma, wałczatek Heriades).


Pomagamy najmłodszym w nauce języka angielskiego

W listopadzie 2017 r. zaczęliśmy prowadzić darmowe zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych mieszkańców Konarzyc i okolic, a mianowicie w grupie przedszkolnej 3- i 4-latków przy SP w Konarzycach. Zabawa z najmłodszymi po angielsku przyniosła nam wiele satysfakcji i mamy nadzieję, że dzieci również nie tylko miło spędzały ten wspólny czas, ale że w ich pamięci pozostaną ćwiczone słówka czy zwroty angielskie.

WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących