Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Nasze działania / Drużyna Książki


Równać szanse w Konarzycach

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019 r.

Drużyna Książki

Skąd nazwa?

Co się będzie działo?

Grę czas zacząć!

Informacje

Regulamin Gry Drużyna Książki

Fundusze


Aktualności z realizacji projektu:

Spotkania biblioteczne (maj-czerwiec 2019) Gra terenowa i teleturniej (13 czerwiec 2019) Wyniki (17 czerwiec 2019)
Krótki filmik o całym projekcie (14 październik 2019)

Drużyna Książki

„Drużyna Książki” to projekt opracowany przez naszą Fundację mający na celu kreowanie potrzeby i wyrobienie nawyku czytania książek zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Choć bezpośrednio skierowany jest do uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach, to proponowana w ramach projektu Gra o nazwie „Drużyna Książki” zakłada również zaangażowanie się osób pełnoletnich.

Czytanie książek nie jest ostatnio popularne wśród społeczeństwa, natomiast pedagodzy podkreślają liczne korzyści płynące z takiej formy spędzania czasu przez dzieci i młodzież. Do tego każdy miłośnik książek wie, że dobra książka to rewelacyjnie spędzone chwile, i zwłaszcza w dzisiejszym, tak rozpędzonym świecie, o te chwile trzeba zawalczyć dla komfortu normalnego życia.

Skąd nazwa?

Słowo drużyna w Polsce kojarzy się z harcerstwem. A to oznacza cały system wychowawczy w oparciu o program Roberta Baden-Powell'a związany z powstaniem skautingu (początek XX w.). Podział młodych na grupy, stawiane im wyzwania, zadania do wykonania, a także wspólne spędzanie czasu przy ognisku to tylko niektóre z elementów działań mających prowadzić do dobrego wychowywania.

Gra „Drużyna Książki” czerpie więc podstawy z systemu harcerskiego czy skautowego. Z kolei świadomość zastąpienia w dzisiejszym świecie książek najróżniejszymi urządzeniami elektronicznymi zmusza nas do podejmowania działań, aby promować dobroczynny wpływ czytania. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jedna z książek uwzględnionych w naszej Grze należy do serii pod tytułem „Drużyna”. Stąd do tytułu naszego projektu i Gry już niedaleka droga.

Co się będzie działo?

W ramach gry młodzież nie tylko zostanie zaproszona do przeczytania wybranych, pasjonujących książek przygodowych (specjalnie dobranych bestsellerów), ale też otrzyma do wykonania szereg zadań - indywidualnych i grupowych, w których będzie musiała sprawdzić swoją wiedzę, oczytanie i różne umiejętności sprawnościowe, ruchowe, kojarzenie faktów, itd. Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na 6-8-osobowe drużyny, co wprowadzi konieczność współpracy i wzajemne motywowanie się młodych, a to zwiększy zaangażowanie uczestników. Spotęgowane ono będzie również przez element rywalizacji między drużynami. Dodatkowe punkty będą również przeznaczone za przeczytanie książki przez rodzica/opiekuna, a ponieważ inicjatywa ta wyjdzie od własnych dzieci, ma szansę powodzenia większą niż zewnętrzne próby namówienia dorosłych do takiej formy spędzenia wolnego czasu.

Książki dobrano po konsultacjach z innymi rodzicami i bibliotekarzami. Zwłaszcza chcemy podziękować pracownikom Krowoderskiej Biblioteki Publicznej Filii 21 z Oddziału Dziecięcego i Młodzieżowego w Krakowie - ich rady w kwestii pozycji książkowych rozchwytywanych przez dzieci i młodzież, są nieocenione.

Podziękowania należą się również p. Danusi Malinowskiej z Filii w Konarzycach Biblioteki Gminy Łomża. Jej uśmiech, dobre słowo i otwartość sprawiły, że pracownicy Fiundacji mogli w ogóle pomyśleć, że Biblioteka w Konarzycach to świetne miejsce dla „Drużyny Książki”.

Szczególne podziękowania kierujemy też do dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzycach, p. Beaty Michalak, za otwarcie szkoły dla naszego projektu, za mądre rady i pomocną dłoń w podejmowanych działaniach.

Grę czas zacząć!

Gra „Drużyna Książki” w skrócie:

Co? Drużyna Książki – gra
Gdzie? Szkoła Podstawowa w Konarzycach, Biblioteka w Konarzycach
Kiedy? 26 marzec – 21 czerwiec 2019 r.
Dla kogo? Uczniowie z klas IV, V, VI, VII VIII zgrupowani w drużynach
Cel? Dobra zabawa, poznanie bestselerów wśród polskiej młodzieży, czytanie
Co trzeba zrobić? Stworzyć drużynę (6-8 osób z jednej klasy), wymyśleć nazwę drużyny, wybrać Opiekuna (najlepiej jednego z rodziców) i zgłosić drużynę. Potem czytać otrzymane książki i wykonywać określone Zadania.
A w czerwcu – gra w terenie i turniej w szkole.
Obawy? Za dużo czytania…, To za trudne…, To będzie nudne…
Działanie Damy radę! Książki są pełne przygód, czytają je z zapałem wszyscy w Polsce i młodzi, i starzy. Będziesz wiedział, o czym mówią Twoi rówieśnicy z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, Wrocławia… Poznasz świat, ludzi, szyfry, będziesz śledzić różne tajemnice i rozwiązywać zagadki. Przekonaj się sam, na ile Cię stać!
Książki „Zwiadowcy” John Flanagan
„Drużyna” John Flanagan
“Klub poszukiwaczy przygód” Agnieszka Stelmaszyk
„Kroniki Archeo” Agnieszka Stelmaszyk
„Magiczne drzewo” Andrzej Maleszka
„Felix, Net i Nika” Rafał Kosik
„Ale historia” Grażyna Bąkiewicz
„Detektywi na kółkach” Marcin Kozioł
„Przygody trzech detektywów” Alfred Hitchcock
„Opowieści z Narni” Clive Staples Lewis
„Jeżycjada” Małgorzata Musierowicz
Emilia Kiereś, Paweł Beręsewicz
i inni...

Rola Opiekuna:

- w czerwcu pełnić opiekę nad swoją drużyną w czasie gry terenowej (ok. 3-4 godziny) i turnieju w szkole (ok. 2-3 godziny),
- zdobyć punkty dla swojej drużyny przez przeczytanie jednej książki i wypełnienie ankiety na jej temat.
Ponadto Opiekun może (choć najlepiej, by wykonywał poniższe zadania wybrany członek drużyny):
- motywować swoją drużynę,
- pomagać w dopilnowaniu (średnio raz na 2 tygodnie), aby  członkowie drużyny w terminie oddawali i wymieniali książki, aby uniknąć punktów ujemnych.

Informacje

Informacje bedziemy regularnie umieszczać na naszej stronie internetowej i:
- na stronie internetowej SP w Konarzycach (link),
- na Facebook'u szkolnym,
- lub udziela je: Dorota Flaga, tel. 602288908, e-mail: fundacja@ekoster.org

Regulamin Gry Drużyna Książki (link)
Zmiany w Regulaminie Gry Drużyna Książki (link) i tekst jednolity Regulaminu Gry Drużyna Książki po zmianach (link)

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry „Drużyna Książki” jest Fundacja EKOSTER z siedzibą w Konarzycach we współpracy ze Szkołą Podstawową w Konarzycach i Filią w Konarzycach Biblioteki Gminnej w Podgórzu.
2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie wszelkich materiałów oraz wszystkie czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Uczestnikiem Gry może być każdy uczeń z klasy IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach, przy czym warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja Drużyny  liczącej od 6 do 8 osób spośród Uczestników z jednej klasy.
2. Każda spośród klas: IV, V, VI, VII, VIII z SP w Konarzycach ma obowiązek wystawić minimum dwie Drużyny.
3. Każda Drużyna musi wybrać jednego Opiekuna, tj. osobę pełnoletnią, najlepiej rodzica jednego z Uczestników z Drużyny.
4. Każda Drużyna musi wybrać dla siebie nazwę.
5. Zgłoszenia dokonać można w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Konarzycach (u p. Magdy Malinowskiej) do dnia 26 marca 2019 r. Dokonując zgłoszenia należy podać skład Drużyny (nazwiska Uczestników i Opiekuna), klasęnazwę Drużyny.
6. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883 i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE);
- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
7. W trakcie Gry skład poszczególnych Drużyn się nie zmienia.
8. Osoby ze zdiagnozowanym stopniem niepełnosprawności mogą wziąć udział w Grze jako Uczestnicy Dodatkowi i dołączyć do jednej wybranej Drużyny opisanej w par. 2 pkt 1, nawet jeśli Drużyna będzie liczyć maksymalną dopuszczalną liczbę osób, czyli 8).

§ 3. Zasady Gry

1. Gra „Drużyna Książki” trwa od 26 marca 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku w Konarzycach.
2. Celem Gry jest zainspirowanie do czytania książek.
3. Każda Drużyna otrzyma do wykonania Zadania. Za każde poprawnie wykonane Zadanie Uczestnicy otrzymują punkty dla swojej Drużyny, natomiast za błędnie wykonane Zadanie Uczestnicy nie uzyskują żadnych punktów.
4. Drużyna może otrzymać karę w postaci punktów ujemnych za nieprzestrzeganie określonych terminów wyznaczonych przez Organizatora, w szczególności terminów przekazywania książek innym Uczestnikom Gry i terminów wypełniania poszczególnych Zadań ( -3 punkty za każdy 1 dzień zwłoki u każdego członka Drużyny). 
5. Udział w Grze jest bezpłatny.
6. Zadania indywidualne każdego Uczestnika Gry (za wyjątkiem Uczestnika Dodatkowego, par. 2 pkt 8) do samodzielnego wykonania, to:
Zadanie 1: Przeczytanie 5 książek podstawowych w ciągu 10 tygodni (od 26 marca do 2 czerwca 2019). Książki dobrane są pod kątem wieku Uczestników i z uwzględnieniem najbardziej popularnych pozycji wśród młodzieży z całej Polski.
Zadanie 2:  Wypełnienia specjalnie opracowanych ankiet sprawdzających znajomość każdej z 5 książek z Zadania 1. Ankieta będzie zawierać od 5 do 10 pytań o różnym stopniu trudności. Ankieta dla każdego Uczestnika będzie udostępniona wyłącznie w ciągu 7 dni po zakończeniu czytania każdej z książek podstawowych. Jeśli nie będzie wypełniona przez Uczestnika w tym czasie, nie uzyska on żadnych punktów dla swojej Drużyny.
Zadanie 3:  Uczestnictwo w 2 spotkaniach bibliotecznych w ciągu 12 pierwszych tygodni trwania Gry (średnio 1 spotkanie na 5 tygodni). Spotkania będą poświęcone wyszukiwaniu informacji, przekazaniu wiedzy przydatnej do rozwiązywania Zadań, umiejętności szyfrowania i rozkodowywania wiadomości itd.
Zadanie 4: przeczytanie 1 książki dodatkowej w ciągu 11 tygodni (od 1 kwietnia do 9 czerwca 2019 r.). Książkę dodatkową każdy Uczestnik wybierze sam spośród książek dodatkowych podanych przez Organizatora.
Zadanie 5: namówienie dorosłej osoby do odwiedzenia Biblioteki w Konarzycach, wypożyczenia (lub indywidualnego domówienia się co do lektury z bibliotekarką) i przeczytania jednej książki i wypełnienia ankiety sprawdzającej. Każdy Uczestnik może zaangażować do tego działania maksymalnie 2 dorosłe osoby.
7. Za wykonanie Zadań z pkt. 6 Uczestnik może zyskać punkty:
- maksymalnie 10 punktów za każdą przeczytaną książkę (podstawową i dodatkową) i poprawnie wypełnioną ankietę (Zadania 1, 2, 4). Każdy Uczestnik może zdobyć maksymalnie 60 punktów za wykonanie tych Zadań;
- 3 punkty za uczestnictwo w spotkaniu bibliotecznym (Zadanie 3). Każdy Uczestnik może zdobyć 6 punktów uczestnicząc w 2 spotkaniach;
- maksymalnie 10 punktów za zaangażowanie osoby dorosłej (Zadanie 5). Każdy Uczestnik może zdobyć maksymalnie 20 punktów (zakładając zaangażowanie 2 osób dorosłych) za to Zadanie.
Łącznie każdy Uczestnik może zdobyć maksymalnie 86 punktów dla swojej Drużyny.
8. Punkty indywidualnie zdobyte przez każdego Uczestnika Drużyny wpływają na konto jego Drużyny. Z uwagi na różną możliwą liczebność drużyn (od 6 do 8 osób) będzie zastosowany przelicznik w przypadku drużyn bardziej licznych:
- drużyna licząca 6 osób może w Zadaniach indywidualnych zdobyć maksymalnie: 86 x 6 = 516 punktów;
- drużyna licząca 7 osób może w Zadaniach indywidualnych zdobyć maksymalnie: 86 x 7 = 602 punkty, więc zastosowany będzie przelicznik „6/7” do zdobytych punktów indywidualnych, czyli maksymalnie może po przeliczeniu zdobyć 602 x 6/7 = 516 punktów;
- drużyna licząca 8 osób może w Zadaniach indywidualnych zdobyć maksymalnie: 86 x 8 = 688 punktów, więc zastosowany będzie przelicznik „6/8” do zdobytych punktów indywidualnych, czyli maksymalnie może po przeliczeniu zdobyć 688 x 6/8 = 516 punktów;
9. Zadania drużynowe każdej Drużyny, to:
Zadanie 1: Wykonanie zadań drużynowych (w postaci ankiet do wypełnienia) uwzględniających rozwiązywanie zagadek z uwzględnieniem poszukiwań w książkach.
Zadanie 2: Gra terenowa, w której drużyny będą rywalizować w terenie (poza budynkiem szkoły i biblioteki).
Zadanie 3: Teleturniej, sprawdzający wiedzę Uczestników na temat przeczytanych książek.
Regulamin Gry terenowej i Teleturnieju będzie udostępniony w czerwcu 2019 r.,  nie później niż 7 dni przed omawianymi wydarzeniami.
10. Za wykonanie zadań drużynowych z pkt. 9 każda Drużyna otrzymuje punkty. Można zdobyć maksymalnie 100 punktów za każde z trzech zadań drużynowych, co łącznie da maksymalnie 300 punktów.
11. Punkty dodatkowe przyznane będą drużynom, które zaangażują Uczestnika Dodatkowego (opisanego w par. 2 pkt 8). Dopisanie go do Drużyny to 10 punktów. Ponadto Uczestnik Dodatkowy dostanie do wykonania Zadania indywidualne opracowane i dopasowane do jego możliwości, a za ich wykonanie będzie mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów.
12. Rola Opiekuna Drużyny:
1) w czerwcu pełnić opiekę nad swoją drużyną w czasie gry terenowej (ok. 3-4 godziny) i turnieju w szkole (ok.  2-3 godziny),
2) możliwość zdobycia punktów dla swojej drużyny (analogicznie jak w par. 3 pkt. 6 Zadanie 5) przez odwiedzenie Biblioteki w Konarzycach, wypożyczenia (lub indywidualnego domówienia się co do lektury z bibliotekarką) i przeczytania jednej książki, i wypełnienie ankiety sprawdzającej. Za to może być przyznane maksymalnie 10 pkt. (Uwaga, jeśli Opiekun drużyny będzie jedną z osób dorosłych namówionych przez członków Drużyny zgodnie z par. 3 pkt. 6 Zadaniem 5, to aby uzyskać punkty dla swojej drużyny z racji bycia Opiekunem, musi przeczytać drugą książkę i wypełnić drugą ankietę).
3) Ponadto Opiekun może (choć najlepiej, by wykonywał poniższe zadania wybrany członek drużyny):
- motywować swoją drużynę,
- pomagać w dopilnowaniu (średnio raz na 2 tygodnie), aby  członkowie drużyny w terminie oddawali i wymieniali książki, aby uniknąć punktów ujemnych,
13. Wszystkie Zadania (wszystkich uczestników drużyn i opiekunów), poza grą terenową i teleturniejem,  muszą być wykonane do 7 czerwca 2019 r. Termin gry terenowej i teleturnieju będzie podany na początku czerwca 2019 r.
14. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
15. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
16. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
18. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu. Drużyny, które do tego czasu nie zakończą Gry lub pewnych jej części, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatniej części Gry w czasie Teleturnieju.
2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali oni wykonując zadania. Zwycięzcą Gry zostanie Drużyna, która łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej Drużyn otrzymają równą liczbę punktów przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.

Fundusze

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

logo MKiDN

WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących