Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

O Fundacji


Zespół Sprawozdania Statut

Zespół

Ryszard Flaga - Fundator i prezes fundacji EKOSTER, od wielu lat zajmuje się pracami hodowlanymi i badawczymi związanymi z pszczołą murarką ogrodową i innymi dzikimi zapylaczami. Z wykształcenia jest mgr inż. budownictwa. Prywatnie realizuje się jako ojciec czterech synów, których wychowuje w duchu wartości patriotycznych i chrześcijańskich.

Dorota Flaga - Wiceprezes fundacji EKOSTER. Od wielu lat związana jest z branżą wydawniczą i edukacyjną - pracowała w szkole jako nauczyciel fizyki. Prywatnie, wraz z mężem Ryszardem wychowuje czterech synów.

Małgorzata Kowalewska - Członek Zarządu fundacji EKOSTER. Od lat pracuje jako księgowa. A prywatnie - uwielbia podróżować.

Jagoda Flaga - Dyrektor Małopolskiego Oddziału fundacji EKOSTER. Pracuje jako doktor na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Prywatnie śpiewa w różnych krakowskich chórach i tańczy w zespole tańca indyjskiego.

Sprawozdania

Z uwagi na założenie fundacji w 2018 r. pierwsze roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności fundacji będą dostępne w przyszłym roku.

Statut

Statut fundacji EKOSTER dostępny jest w formie pliku do ściągnięcia (plik PDF, niecałe 150 kB).

WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących