Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Nasze działania


Nasze działania obejmują różne zagadnienia. Zapraszamy do zapoznania się z wybraną tematyką.

Przyroda

Dzikie zapylacze Rośliny pszczelarskie

Edukacja przyrodnicza

Publikacje drukowane i materiały on-line

Wolnostojące tablice edukacyjne

Warsztaty i prelekcje dla dzieci i młodzieży

Edukacja inna

Angielski dla początkujących

Różne materiały wspomagające proces wychowawczy

Projekty czytelnicze

Drużyna Książki Z książką za pan brat! czyli maluchy w Konarzycach czytają

Aktywnie przez życie

Aktywne dzieci

Aktywna młodzież

Aktywni dorośli

Z troski o:


Publikacje drukowane i materiały on-line

Wolnostojące tablice edukacyjne

Warsztaty i prelekcje dla dzieci i młodzieży

Aktywne dzieci

Aktywna młodzież

Aktywni dorośli


Niezbędny do funkcjonowania organizacji sprzęt elektroniczny i biurowy jak komputer, podstawowe oprogramowanie, drukarka czy bindownica - umożliwiające opracowywanie programów, wniosków, dokumentów i innych materiałów niezbędnych do podejmowania zamierzonych działań statutowych służących dobru publicznemu - pozyskane zostały w ramach projektu „Lepszy start dla fundacji EKOSTER" (czerwiec 2019).

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących