Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Aktualności / Równać szanse a koronawirus


Równać szanse w Konarzycach

„Równać szanse” a koronawirus

Nieoczekiwana pandemia koronawirusa zmusiła nas do przeorganizowania naszego projektu „Razem możemy więcej, czyli młodzież z Konarzyc w akcji II” realizowanego w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2019” prowadzonego w całej Polsce przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

W związku z wprowadzonymi w całej Polsce zakazami spotkań zawiesiliśmy nasze działania. Niemniej stopniowe odmrażanie obostrzeń sprawiło, że i nasi uczestnicy programu „Równać Szanse”, z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, rozpoczęli prace remontowo-czyszczeniowe altany zgodnie z wcześniejszymi planami.

Część projektu musieliśmy jednak zmienić. Z uwagi na niepewną sytuację w najbliższych miesiącach młodzież zadecydowała o przeniesieniu części działań projektowych do przestrzeni wirtualnej. Tak więc zrezygnowaliśmy z organizacji wystawy fotograficznej w realu, a młodzież tworzy wystawę on-line. Na szczęście nawet koronawirus nie może zabronić młodym spacerów z aparatem w ręku. W planach jest też nagranie i montaż krótkiego filmiku z realizowanych prac - artystycznych i czyszczeniowo-remontowych - młodych uczestników.

Konarzyce, 25.05.2020 r.

Prace w altanie Prace w altanie

WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących