Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Aktualności / Równać szanse w Konarzycach


Równać szanse w Konarzycach

Równać szanse w Konarzycach

Nowy semestr przywitał nas iście zimowo. Choć śnieg zasypał wiele dróg, nas to nie powstrzyma od działań. Przygotowujemy się do realizacji projektu z młodzieżą z Konarzyc i z okolicznych miejscowości z gminy Łomża, w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2018” prowadzonego w całej Polsce przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Co znaczy projekt „Równać szanse”?

Celem Programu „Równać szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Początkowo w ramach programu skupiano się na działaniach edukacyjnych, niemniej z czasem zaobserwowano, że w dzisiejszej rzeczywistości ważniejsze staje się kształtowanie innych kompetencji. I tak od kilku lat realizowane projekty nastawione są na umożliwienie młodemu człowiekowi sprawdzenie samego siebie, poznanie swoich mocnych i słabych stron, kształcenie umiejętności pracy w grupie i umocnienie wiary we własne siły, a także zmotywowanie do uczestnictwa w wyznaczaniu celów i konsekwentnego dążenia do ich realizacji.

Projekt ten realizowany jest już od wielu lat i wzięły w nim udział tysiące młodych osób z całej Polski. A w tym roku również młodzież z naszej miejscowości dołączy do tego grona.

Więcej informacji na stronie: Równać szanse.

Razem możemy więcej czyli młodzież z Konarzyc w akcji

Nasza propozycja skierowana jest do młodych w wieku od 13 do 19 lat z Konarzyc i okolicznych małych miejscowości. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie skrótowych warsztatów dziennikarsko-wydawniczo-fotograficznych, co da uczestnikom wiedzę na temat metod pracy dziennikarzy. To z kolei umożliwi podjęcie prawdziwego wyzwania - stworzenie publikacji o okolicy - osobach, miejscach, wydarzeniach, gdzie żyją młodzi ludzie.

Dodatkową atrakcją będzie zapoznanie z programem do montażu filmików (Adobe Premiere Elements) czy podstawową obróbką dźwięku (w programach Audacity, MuseScore), co pozwoli młodym podjęcie prac związanych z przygotowaniem filmiku o projekcie i podejmowanych działaniach.

W ramach programu planowany jest zakup komputera, programów komputerowych, mikrofonu do nagrywania dźwięku do filmików, książek nt. redakcji, edytorstwa, fotografii i projektowania. Powyższy sprzęt i materiały będą przekazane Bibliotece w Konarzycach, gdzie będą ogólnie dostępne dla młodych osób pragnących dalej rozwijać się w tej tematyce.

Prawie połowa funduszy z dotacji będzie poświęcona na wydruk przygotowanej przez młodych publikacji, która w nakładzie 500 szt. trafi nie tylko do zainteresowanych mieszkańców, ale też będzie rozesłana, zgodnie z wymogami obowiązującymi wydawców, do 15 bibliotek w całej Polsce, w tym trafi do wieczystego archiwum Biblioteki Narodowej w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Część funduszy będzie przeznaczona na działania młodych. Jakie? To się jeszcze okaże, gdyż to sami uczestnicy będą mieli wpływ na wydatkowanie określonej puli pieniężnej.

Jakieś korzyści?

Bezpośrednimi efektami projektu będą: wydana książka, która będzie zaprezentowana na wiosnę w Konarzycach i zmontowany filmik - dostępny on-line w końcowym etapie projektu (sierpień 2019). Ale to będą tylko namacalne wytwory działania młodych. O wiele ważniejsze będzie zaangażowanie młodych ludzi do rozwoju własnych umiejętności i umożliwienie im zaistnienia jako twórcom. Ponadto młodzi poznają i będą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, zarówno w kontaktach z rówieśnikami, jak i starszymi od siebie ludźmi czy instytucjami.

Mamy nadzieję, że w końcu lata, jak projekt będzie zbliżał się do końca, będziemy mogli poszczycić się z osiągniętych wyników i z dumą wręczyć każdemu naszą książkę i zaprosić do obejrzenia filmiku. A jeśli młodzi pokochają „Równać szanse”, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby na jesieni stworzyć kolejny projekt.

Zapraszamy do śledzenia informacji bieżących na stronie Fundacji (Aktualności) i na Facebooku.

Konarzyce, 4.02.2019 r.


WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących