Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Aktualności / „Lepszy start dla Fundacji EKOSTER” - dotacja na rozwój organizacji


„Lepszy start dla Fundacji EKOSTER” czyli pozyskaliśmy dotację na rozwój organizacji

W dzisiejszym świecie trudno funkcjonować bez narzędzi pomagających istnieć w przestrzeni wirtualnej, a prowadząc organizację non-profit trzeba dodatkowo wszystko odpowiednio udokumentować i rozliczyć. Stąd komputer z podstawowym oprogramowaniem biurowym i zabezpieczającym, telefon, czy drukarka są codziennymi narzędziami pracy.

Fundacja EKOSTER, aby móc na poziomie realizować swoje cele statutowe, podjęła trud pozyskania funduszy na wyposażenie biura. Wniosek pt. „Lepszy start dla fundacji EKOSTER” został złożony w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

I udało się! W czerwcu tego roku otrzymaliśmy dofinansowanie. Niezbędny do funkcjonowania organizacji sprzęt elektroniczny i biurowy umożliwiający opracowywanie programów, wniosków, dokumentów i innych materiałów nakierowanych na podejmowanie zamierzonych działań statutowych służących dobru publicznemu, zostały zakupione. Teraz pozostaje nam tylko działać dalej i jeszcze więcej.

Konarzyce, 29.06.2019 r.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących