Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Nasze działania / Tu żyję, to znam, tu działam / Miniwernisaże (listopad 2019) i prezentacja książki - RELACJA


Równać Szanse w Konarzycach

 

 

 

Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Równać Szanse w Konarzycach

Tu żyję, to znam, tu działam czyli mieszkańcy gmin Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo i Wizna wspólnie tworzą książkę o swoim środowisku

 

 

Miniwernisaże i promocja książki

Na początku listopada odbyły się miniwernisaże w pięciu gminach: Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo i Wizna. W trakcie każdego ze spotkań można było oglądać prace uczestników plenerów artystycznych, które odbyły się w ramach realizacji zadania „Tu żyję, to znam, tu działam”, czyli mieszkańcy gmin Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo i Wizna wspólnie tworzą książkę o swoim środowisku.

Wszyscy obecni na spotkaniach mogli nie tylko obejrzeć obrazy olejne, prace wykonane pastelami czy akrylami na drewnie, ale także dowiedzieli się o nowo wydanej publikacji promującej nasze gminy. Zaprezentowana książka pt.: „GMINY Śniadowo, Miastkowo, Łomża, Piątnica, Wizna”, opisująca piękno naszej okolicy, spotkała sie z ciepłym przyjęciem. Książka zawiera opisy i liczne zdjęcia najpiękniejszych przyrodniczo miejsc na terenie wyżej wspomnianych gmin, a także wzbogacona jest o prace plastyczne stworzone przez mieszkańców tych terenów w trakcie tegorocznych plenerów artystycznych. Tak więc w czasie miniwernisaży wszyscy mogli nie tylko zapoznać się z pracami w książce, ale również porównać je z oryginalnymi zaprezentowanymi dziełami.

Książki w czasie miniwernisaży trafiły do autorów - mieszkańców naszych gmin, którzy aktywnie włączyli się w opisywane działanie. Po kilkadziesiąt egzemplarzy zostało też przekazanych do instytucji publicznych z każdej gminy - do Gminnych Ośrodków Kultury, Bibliotek Publicznych i Urzędów Gmin, gdzie będą przyczyniały się do promocji naszego terenu.

Miniwernisaże są ostatnim etapem trwającego kilka miesięcy projektu. Mamy nadzieję, że w mieszkańcach pięciu gmin uczestniczących w poszczególnych etapach realizowanego zadania, pozostaną miłe wspomnienia związane z warsztatami, plenerami, wernisażami i oczywiście - z samą książką, która - razem z powstałymi dziełami plastycznymi - będzie trwałym dowodem zaangażowania w lokalne działania.

Na koniec dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego działania. Szczególne podziękowania należą się: p. Jadwidze Korytkowskiej – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie, p. Barbarze Wyrzykowskiej z Koła Gospodyń Wiejskich ze Śniadowa, p. Annie Truszkowskiej – pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie i p. Gabrieli Piszczatowskiej – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie, p. Wiesławie Kłosińskiej – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża i p. Danucie Malinowskiej – pracownikowi Biblioteki Publicznej Gminy Łomża Filii w Konarzycach, p. Edycie Brzozowskiej – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy i p. Krystynie Arnister – pracownikowi Świetlicy Wiejskiej w Drozdowie, p. Renacie Piechowiak – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Wizna za udostępnienie sal na spotkania organizacyjne, warsztaty i miniwernisaże, a także za zaangażowanie
w przekazywanie informacji o projekcie. Wasza otwartość, przyjazne słowo i niejednokrotnie obecność wśród nas sprawiły, że godziny spędzone przed sztalugami i z pędzlem w dłoniach minęły miło, wesoło i spokojnie (bez obaw, że deszcz czy wiatr uniemożliwią plener), a same miniwernisaże, choć w jesiennych chłodnych już dniach, minęły w atmosferze ciepła i polskiej gościnności.

Konarzyce, 13.11.2019 r.

 

Okladka książki Miniwernisaż Miniwernisaż Miniwernisaż Miniwernisaż Miniwernisaż Miniwernisaży Miniwernisaż Miniwernisaż Miniwernisaż Miniwernisaż Miniwernisaż

WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących