Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Nasze działania / Tu żyję, to znam, tu działam / Miniwernisaże (listopad 2019)- ZAPROSZENIE


Równać Szanse w Konarzycach

 

 

 

Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Równać Szanse w Konarzycach

Tu żyję, to znam, tu działam czyli mieszkańcy gmin Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo i Wizna wspólnie tworzą książkę o swoim środowisku

 

Miniwernisaże i promocja książki - ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na miniwernisaże, w czasie których będzie można zapoznać się z pracami uczestników plenerów artystycznych, które odbyły się w ramach realizacji zadania „Tu żyję, to znam, tu działam”, czyli mieszkańcy gmin Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo i Wizna wspólnie tworzą książkę o swoim środowisku.

W czasie miniwernisaży będzie również zaprezentowana książka pt.: „GMINY Śniadowo, Miastkowo, Łomża, Piątnica, Wizna” opisująca piękno naszej okolicy. Książka zawiera opisy i liczne zdjęcia najpiękniejszych przyrodniczo miejsc na terenie wyżej wspomnianych gmin, a także wzbogacona jest o prace plastyczne stworzone przez mieszkańców tych terenów w trakcie tegorocznych plenerów artystycznych.

Poniżej podajemy terminy miniwernisaży w każdej z pięciu gmin:

Zadanie realizowane jest przez Fundację EKOSTER w ramach projektu grantowego w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w działaniu „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji.”

Więcej informacji u: Doroty Flaga, tel. 602288908, e-mail: fundacja@ekoster.org.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH POWIEWEM LOKALNEGO ARTYZMU!

Konarzyce, 30.10.2019 r.

WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących