Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Strona główna


Kim jesteśmy

Fundacja EKOSTER jest nowopowstałą organizacją (zarejestrowana w lutym 2018 r.). Cele Fundacji skupiają się wokół ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym także zamierzamy prowadzić prace badawcze w wyżej wymienionych zakresach. Planujemy podejmować działania umożliwiające pielęgnowanie i ochronę wartości duchowych i materialnych związanych z dziedzictwem kulturowym Narodu Polskiego, krzewienie chrześcijańskiego dziedzictwa narodu, ogólnoludzkich wartości, humanistycznych postaw w życiu społecznym i rozwoju gospodarczym, a także chcemy wspierać działalność edukacyjną i wychowawczą.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Fundacji EKOSTER i do korzystania z materiałów tu zawartych do poszerzania swojej wiedzy i rozwoju własnej osobowości.

WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących